Ефективність інвестицій

27 Июн

Економічна ефективність інвестицій – це міра доцільності вживання економічних рішень відносно способів використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів.

ефективність інвестицій

ефективність інвестицій

Ефективність це  відношення отриманих результатів до вироблених витрат. Якщо відношення результату до витрат є показником ефективності, то різниця між результатом і витратами є показником ефекту.

Економічна ефективність інвестицій визначається як відношення ефекту отримуваного до інвестиційних вкладень, що викликали цей ефект. Під результатами розуміються ті доходи, які з’являються внаслідок функціонування реалізованого підприємницького проекту (дохід, балансовий прибуток, чистий прибуток, економічна собівартість). У сучасному суспільстві ефективність інвестицій має два  аспекти: економічний і соціальний.

Основні види соціальні результатів інвестицій, можуть бути наступними:

  • зміна кількості робочих місць в регіоні,
  • поліпшення житлових і культурно – побутових умов працівників,
  • зміна умов праці,
  • заощадження вільного часу населення,
  • зміни рівня здоров’я працівників населення і ін.

Абсолютна

ефективність інвестицій

визначається шляхом відношення отриманих результатів до витрат (рентабельність капітальних вкладень) або витрат до результату (термін окупності капітальних вкладень). Загальна економічна ефективність характеризує загальну рентабельність впровадження нової техніки, технологій виробництва для народного господарства або загальну величину віддачі, отриманої в результаті здійснення інвестицій.

Оцінка, заснована на порівнянні абсолютної оцінки проекту з прийнятим нормативом називають абсолютно-порівняльною оцінкою прибутковості проекту. В умовах  ринкової економіки норматив рентабельності капітальних вкладень кожне підприємство встановлює самостійно ,залежно від поставлених цілей.

Форекс. Forex. Дилинговый центр FOREX MMCIS group

Порівняльна оцінка полягає в тому, що серед альтернативних варіантів проекту або проектів здійснюється відбір кращого, оптимального для забезпечення найбільшої ефективності інвестицій.

Это может быть интересно:

Share in Livejournal

Пока комментариев нет

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.